Skip to content


Flera alternativ till traditionell antibiotika

Sedan Alexander Flemming upptäckte penicilin världens första antibiotika som bakteriedödande medel 1928 har den globala livslängden mer än fördubblats och antibiotika har varit ett billigt och effektivt medel mot bakterieinfektioner. Antibiotika kan verka mot en viss eller några få bakteriarter (smalspektrumantibiotika) eller mot flera arter samtidigt (bredspektrumantibiotika) och man delar också in antibiotika i klasser beroende på deras kemiska sammansättning och det sätt som de angriper bakterierna (t.ex. genom att blockera bakteriens förmåga att bilda nya proteiner eller dess förmåga att bilda cellvägg). Men i och med att antibiotika har överanvänts så har fler och fler bakterier börjat utveckla resistens mot alltfler sorters antibiotika. Bara mellan år 2000 och 2010 ökade den globala användningen av antibiotika med 30 procent. Multiresistenta bakterier som är resistenta mot flertalet kända antibiotika dödar årligen uppemot 700 000 människor runt om i världen.

Men det finns alternativ för att besegra antibiotikaresistenta bakterier.

Bland annat har man hittat en rovbakterie som infiltrerar och äter upp multiresistenta bakterier inifrån. Det är svårt att utveckla en resistans mot dessa då det inte räcker med en enstaka lyckosam mutation.

Andra forskare har utformat nanopartiklar som förklätts till röda blodkroppar och som lockar till sig bakteriernas giftämnen, så det inte vållar skada i kroppen.  Eftersom nanopartiklarna inte dödar baktierna har de ingen anledning att utveckla resistens.

Man har också utvecklat ett elektriskt bandage som avger desinficeringsmedlet väteperoxid. Det gör att bakterierna inte får tillräckligt med syre och motverkar på så sätt infektion.

Slutligen finns möjligheten att med gentekniken CRISPR-Cas9 redigera resistenta bakteriers dna så att de blir känsliga för antibiotika. Genom att fästa denna gensax på bakteriefager, virus som är specialiserade på att ta över bakterieceller genom att haka fast på ytan och spruta in rna eller dna. Genom att istället låta dem spruta in CRISPR-Cas9 i resistenta bakterier kan man göra dem motagliga för traditionell antibiotika.

Posted in Medicin.


NAD+ håller kroppen ung

Ett internationellt forskarlag har gjort en upptäckt som kan leda till ett läkemedel som  förbättrar kroppens förmåga att reparera DNA och som omvänder åldrandeprocessen.

Man har gjort experiment på möss som tyder på att det är möjligt att behandla och motverka DNA-skador som orsakas av åldrande och strålning.

Våra celler har en medfödd förmåga att reparera DNA-skador men den förmåga försämras när vi åldras.

Metaboliten NAD+, som finns naturligt i alla kroppens celler har en nyckelroll som regulator i protein-interaktionerna som styr DNA-reparationen.

När det finns gott om NAD+ i en cell innebär det att det speciella reparationsmedlet för dna, kallat PARP1, kan arbeta effektivt och därmed hålla kroppen ung.

Behandling av möss med ett förstadie till  NAD+ och en booster kallad NMN, förbättrade deras cellers förmåga att reparera DNA-skador orsakade av strålningsexponering eller ålderdom.

 

Redan år 2003 såg man en koppling mellan  enzymet SIRT1 som motverkar åldrande och resveratrol, en naturligt förekommande molekyl som finns i små kvantiteter i rött vin.

Resveratrol aktiverar SIRT1 men  NAD+ tillsammans med boosters aktiverar alla sju sirt-enzym, SIRT1-7, och bör därför ha en ännu större inverkan på hälsa och livslängd.

Källa:
https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/unsw-harvard-scientists-unveil-giant-leap-anti-ageing

Posted in Medicin.


Psykopater föredrar ofta R&B rap och hiphop framför andra musikstilar

I en studie gjord på 200 personer som fick lyssna på 260 låtar samt göra tester för att avgöra i vilken grad de hade egenskaper som stämmer in på en psykopat fann man att musiksmaken kan användas för att förutsäga graden av psykopati. En psykopat har svårt att följa sociala normer och koder. Är ofta likgiltig inför andras känslor och sätter sina egna behov först och skyr inga medel för att nå sina mål. En psykopat har också problem med att känna ånger. De som gillade r&b och hiphop  visade sig ha mest psykopatiska drag. De som hade flest psykopatiska drag hade låtar som ”No Diggity” med Blackstreet och ”Lose Yourself” med Eminem på sina topplistor. De som låg längst ifrån att vara psykopater gillade istället låtar som ”My Sharona” med The Knack och ”Titanium” med David Guetta feat.

Forskarna vill utvidga studien till att omfatta flera tusen personer för att få ett ännu bättre underlag för att säkrare kunna avgöra om psykopater generellt verkligen tycker bättre om en viss typ av musik.

Om resultaten visar sig stämma är forskarnas förhoppning att musik skulle kunna vara en del i att avgöra om en person är psykopat eller inte.

Forskare har tidigare sett tecken på att vissa genvarianter skulle vara mer vanliga hos en del psykopater, och att de kan förändra människors benägenhet att bli aggressiva eller empatiska. Hjärnröntgen har också visat på förändringar i hjärnan hos personer med psykopatiska drag.

Ytterligare en undersökning har gjorts av Kevin Dutton, psykolog vid Oxfords universitet  via ett webbformulär i samarbete med en tv-kanal där mer än tre miljoner personer har svarat, och även om metoden har svagheter var resultatet att psykopater gillar rap i högre grad än exempelvis klassisk musik och jazz.

 

Posted in Biologi, psykologi.


Tillgång till alla vetenskapliga rapporter med Sci-hub

Ofta är vetenskapliga artiklar inte tillgängliga för allmänheten, utan finns bakom betalväggar eller andra spärrar.
Men sci-hub anser att det saktar ner utvecklingen och vill ge alla tillgång till vetenskapliga rapporter. Du kan låsa upp en artikel genom att skriva in dess URL, PMID, eller DOI i Sci-hub eller söka efter artiklar direkt i sci-hubs stora databas.

Posted in Vetenskap, allmänt.


Forskare skapar syntetiskt liv

Efter ett vetenskapligt genombrott har Forskare i USA har skapat syntetiskt liv. Tanken är att organismerna ska anpassas efter behov, t.ex. rensa upp efter oljeutsläpp eller producera bränsle eller medicin.

Mannen bakom projektet är genetikern och entreprenören Craig Venter. För sex år sedan lyckades han skapa en syntetisk kopia av en bakteries kompletta DNA-sekvens, dess så kallade genom.
Det syntetiska genomet sattes in i celler från en annan typ av bakterie som därmed förvandlades till en annan art.

Genom att steg för steg kapa bort alla överflödiga gener och andra baspar har man lyckats skapa ett genom med endast de nödvändiga delarna för att organismen ska kunna överleva.

Det nya genomet består som allt naturligt DNA av de fyra baserna A T C och G, men där allt överflödigt DNA skurits bort.

Man utgick från bakterien Mycoplasma Genitalium, den enklaste organism som naturen skapat och som bara har 525 gener till skillnad från människans ca 20 000 gener. Dock visade sig den ha svårt att anpassa sig till livsvillkoren i laboratoriet, och tog nästan ett dygn på sig att dela sig, man bytte till den närbesläktade Mycoplasma Mycoides som har 901 gener, men som växer snabbare och därme är lättare att arbeta med.

Man har sedan konsekvent tagit bort gener som inte krävs för att organismen ska uppräthålla livet och föröka sig i laboratoriet. Eftersom man tillför näring direkt som glukos kan man t.ex. ta bort de gener som ser till att celler kan bryta ner stärkelse till glukos.

Efter den gallringen har man fått fram den mest grundläggande formen av liv och det finns då bara 473 gener kvar i arsmassan.

Tanken är att en enklare organism lättare kan manipuleras till att arbeta i människans tjänst. Om man behöver bakterier som kan rensa upp efter ett oljeutsläpp kan man t.ex. ersätta de gener som gör att organismen kan ta upp och utvinna energi från glukos till en handfull gener som gör oljan till organismens enda möjliga näringsämne. Organismen får dessutom gener som gör att den kan överleva i havet. När oljan väl är nedbruten kommer organismerna att dö eftersom de är designade att inte kunna överleva utan oljan.

På samma sätt kan forskarna framställa en rad organismer t.ex. för produktion av läkemedel eller miljövänligt bränsle.

Posted in Biologi.


Nikotinet gör livet surt

Nikotin är den substans i tobak som ger rökare den behagliga känslan efter ett bloss.
Den som inte röker kanske tänker att man missar något som inte får kicken efter ett bloss.

Men nikotin har visat sig skapa så starka avtryck på brukarnas nervceller att det kan begränsa deras förmåga att vara glada.

Nikotinet är också ett extremt beroendeframkallande ämne och det som det gör är att det överstimulerar hjärnans belöningssystem och gör därmed systemet mindre känsligt för hjärnans egna glädjesignaler.

Men nikotinet sätter också sina spår i de regioner i hjärnan som styr förnuft, minne och känslor.

När exempelvis rökare gör sig av med cigaretterna försämras förmågan att koncentrera sig och minnas, och vissa kan periodvis uppleva kraftiga humörsvängningar.

Den värsta abstinensen är över efter ungefär två veckor, så ha tålamod. Trappa ned långsamt för att vänja hjärnan vid bristen på nikotin.

Så påverkar nikotin hjärnan

Nikotin stimulerar nerver i ventrala tegmentala området.

Härifrån skickas signaler till belöningsregionen accumbenskärnan, förnuftet i prefrontala cortex, minnet i hippocampus samt känslor i amygdala. Genom att det överstimulerar hjärnans belöningssystem gör det därmed systemet mindre känsligt för hjärnans egna signaler och man får inte samma effekt av kroppens naturliga signaler.

Posted in Biologi.


Dyrare elektronik och vitvaror med regeringens kemikalieskatt

I regeringens budgetproposition för 2017 föreslås en kemikalieskatt på hemelektronik och vitvaror. Förslaget är att ta ut en skatt på 120 kronor per kilogram för elektronik och 8 kr per kilogram för vitvaror upp till ett tak av 320 kronor. Det betyder att bland annat datorer, mobiler och spelkonsoler kan bli upp till 320 kronor dyrare.

Skatten väntas ge ett tillskott till statskassan på 2,4 miljarder kronor årligen.

Enligt förslaget blir det den som importerar eller tillverkar en vara som får betala skatten men det kommer naturligtvis att påverka slutkonsumenten.
Förslaget gäller inte försäljning från utlandet, så varor som köps från andra länder på nätet berörs inte.

Huvudmotivet till skatten är att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen, bland annat de flamskyddsmedel som används i många elektronikprodukter. Företag ska kunna göra avdrag på upp till 75 procent av skatten för produkter som inte innehåller farliga ämnen.
På så sätt räknar med en omfördelning av inköpen mot varor som innehåller mindre skadliga flamskyddsmedel.

Skatten införs enligt regeringens förslag från 1 april 2017.

Posted in Teknik.


Lagringsbar energi från solljus, koldioxid och vatten

Med ”artificiella löv” som skapar lagringsbar energi från solens strålar, koldioxid och vatten ska oljan kunna ersättas.
Tekniken är utvecklad vid Harvard Universitet och studien publicerades i Science juni 2016.

Namnet kommer av att produkten, likt växter omvandar solens energi energi med hjälp av koldioxid och vatten . Den ser egentligen inte alls ut som ett löv utan snarare som en genomskinlig plastskiva med ett mörkt överdrag.

Man utnyttjar energin i solens strålar för att slå sönder vattenmolekyler till väte- och syremolekyler. Därefter slår genmodifierade bakterier ihop vätet med kolatomer från luftens koldioxid och bildar ett bränsle som enligt Daniel Nocera, Professor vid Harvard kan göra världen helt oberoende av olja. Den enda restprodukten är, precis som i naturens fotosyntes, syre.

Tekniken är 10 gånger mer effektiv än naturlig fotosyntes. Och i ett bränsle kan man lagra 50–100 gånger mer energi än i ett batteri.

Posted in Biologi, Teknik, Vetenskap, allmänt.


Infographics. Vetenskapliga händelser den senaste veckan

mars16

Posted in Vetenskap, allmänt.


Toxoplasma Gondii orsakar beteendeförändringar och psykiska sjukdomar

Uppåt en tredjedel av världens befolkning och en femtedel av alla svenskar är smittade av parasiten Toxoplasma Gondii. Det encelliga urdjuret Toxoplasma Gondii är en av världens mest framgångsrika parasiter. Den upplevs ofta som helt harmlös men som kan skada foster och människor med nedsatt immunförsvar. Men flera studier har visat att smittade människor löper en något ökad risk för vissa allvarliga sjukdomar, bl.a. schizofreni depressioner, tvångssyndrom, demens och Parkinsons sjukdom. Och även att råka ut för olyckor eller t.o.m. självmord.

Parasiten kan kapsla in sig i olika vävnader, inklusive hjärnan. För att komma igenom den så kallade blod- hjärnbarriären tränger paraisten först in i kroppens dendritceller, en typ av vita blodkroppar vars uppgift är att bekämpa inkräktare i kroppen och som vandrar genom vävnaderna med hjälp av långa utskott.

Parasiten tvingar dendriterna att tillverka signalämnet gaba. Följden blir att dendritcellerna bär med sig smittan in i hjärnan. Väl innanför blod-hjärnbarriären tränger smittan in i hjärnceller och tvingar dem att utsöndra gaba.
Gaba har en direkt koppling till ångest.
Både alkohol och ångestdämpande mediciner i form av bensodiazepiner påverkar hjärnans mottagare för gaba. Mycket talar alltså för att toxoplasma kan manipulera viktiga kemiska signaler i hjärnan.

Toxoplasma gondii finns hos allt från möss och fåglar till elefanter och valar. Alla varmblodiga djur verkar kunna bli infekterade. Men det är bara i kattdjurs tarm som parasiten kan föröka sig sexuellt. Från katten sprider sig smittan sedan med avföringen.

Mycket talar för att toxoplasma kan påverka hjärnans kemi, och därigenom beteendet. Hos människor är förändringarna relativt små. men hos råttor är den mer påtaglig. Smittade råttor förlorar sin nedärvda kattskräck och börjar i stället dras till lukten av katturin, vilket gör dem till ett lätt byte. På så vis ökar parasiten sina chanser att hamna i tarmen hos en katt och kan på så sätt sprida sig vidare.

Hos katter är smittan dock som regel harmlös. Parasiten bildar ägg i tunntarmen hos tamkatter, lodjur, tigrar, lejon och alla andra kattdjur. Därifrån sprids äggen med avföringen under några veckor. Äggen överlever i naturen under mer än ett år. Gnagare, fåglar betande djur och andra som kommer i kontakt med äggen blir sedan lätt smittade.

Parasiten gömmer sig annars inkapslad i mikroskopiska cystor utspridda i olika vävnader: Alltifrån i hjärnan och ögonen till hjärtat och andra muskler. Inkapslad i vävnaden är parasiten skyddad mot både antibiotika och attacker från immunsystemet.

I början av 1980-talet stod det klart att parasiten kan vakna ur dvalan. Många av de första offren för sjukdomen aids fick en mycket svår typ av inflammation i hjärnan. Orsaken visade sig vara att vilande toxoplasma börjar föröka sig när immunsystemet inte längre orkar hålla emot.

På senare år har det visat sig att parasiten är extra vanlig bland människor som drabbas av beteenderubbningar, psykiatriska sjukdomar och olyckor.

T.ex. har forskare i Danmark rapporterat att sannolikheten för att en kvinna kommer att försöka ta sitt liv är 50 procent högre om hon är smittad med toxoplasma än om hon inte är det. Slutsatsen bygger på data från över 45 000 danska kvinnor. En mindre studie av både män och kvinnor i Lund tyder på att risken kan vara ännu större.

Det var år 2000 som den brittiska parasitforskaren Joanne Webster och hennes medarbetare upptäckte att toxoplasma gör råttor mindre rädda för katter. Sedan dess har andra forskare bekräftat att parasiten minskar den nedärvda kattskräcken hos både råttor och möss.

Parasiten kan även vara farlig för mänskliga foster. Om en kvinna blir smittad av toxoplasma för första gången medan hon är gravid kan parasiten passera genom moderkakan och vidare in i fostret. Det är mycket ovanligt, men kan i värsta fall leda till att barnet får en hjärnskada. Därför råder Smittskyddsinstitutet gravida kvinnor att inte äta rått kött, och att undvika kattbajs och sandlådor där katter kan ha bajsat.

Risken för fosterskador gäller bara under smittans första fas. Då är parasiten aktiv, vilket också gör den känslig för flera typer av antibiotika. Med tiden kapslar parasiten in sig i cystor i olika vävnader och faller i dvala.

De flesta människor som blir smittade märker inte ett skvatt. Ett fåtal får övergående feber, muskelvärk och kanske lite svullnad i lymfkörtlarna under några veckor. Symtomen påminner om influensa. Men i det tysta sprider sig parasiten i kroppen. Och den kan till skillnad från de flesta andra smittämnen tränga in i hjärnan.

Den gör ytterst lite väsen av sig, och påverkar som regel inte livslängden. Genom att störa värddjuret så lite som möjligt ökar parasiten sina chanser att sprida sig vidare.

Toxoplasma verkar också påverkar män och kvinnor på olika sätt. Smittade män verkar bli mer inåtvända och misstänksamma. Kvinnor med toxoplasma blir tenderar att bli mer tillitsfulla och benägna att ta kontakt. Men smittan kan bara förklara några få procent av skillnaderna i personlighet.

Jaroslav Flegr som forskat kring parasiten misstänker att den gemensamma nämnaren är att infektionen orsakar ett slags kronisk stress, och att kvinnor och män hanterar den på lite olika sätt.

Att risken för olyckor bland de som smittats av parasiten ökar verkar bero på att den som är smittad får något långsammare reflexer. Förändringen är ytterst liten, men tillräckligt stor för att märkas i statistiken över trafikolyckor.
Jaroslav Flegr och hans medarbetare studerade en grupp Pragbor och kom fram till att de som bär på smittan löper minst två och en halv gånger större risk än andra att råka ut för en så svår trafikolycka att de hamnar på sjukhus.

En uppföljande undersökning av värnpliktiga chaufförer avslöjade en ännu större riskökning. Chaufförer med blodgruppen Rh negativ som hade antikroppar mot toxoplasma löpte hela sex gånger större risk än andra att råka ut för en olycka. Dessutom har flera forskargrupper hittat ett samband med självmord.

Toxoplasma ökar halten av dopamin i hjärnan hos möss.
Nervceller är påfallande lika hos vitt skilda arter, så det är mycket möjligt att effekten är densamma hos människor.
Den teorin stärks av att dagens mediciner mot schizofreni minskar effekten av just dopamin. Infekterade råttor som får schizofrenimedicin slutar också att dras till lukten av katturin.

Det finns ingen medicin som bekämpar parasisten när den väl har kapslat in sig i kroppens vävnader. Det pågår försök med att utveckla toxoplasmavaccin för både människor och katter.

Posted in Biologi, Medicin.