Ingen bild

Lyckoformeln

maj 14, 2015 admin_vett 0

Man kan studera lycka både på individnivå och samhällsnivå. När man bedömer lyckan i olika länder tittar man på hur länge befolkningen lever, sociala skyddsnät, […]

Ingen bild

Science centers i Sverige

juli 10, 2014 admin_vett 0

I Sverige finns det ca 20 scince centers. Science centers eller vetenskapscentrum är utställningar eller experimentverkstäder där besökarna, ofta genom praktiska demonstrationer och experiment ska […]

Ingen bild

Humanoider

augusti 23, 2013 admin_vett 0

Vi har tidigare skrivit om robotar.  Mer eller mindre människolika maskiner som kan utföra diverse sysslor.  I vissa fall vill man inte alls att en […]

Ingen bild

Självstyrande bilar

juli 15, 2013 admin_vett 1

2005 presenterades den första självstyrande bilen och utvecklingen av självkörande bilar har gått långt. Redan idag finns det bilar som skulle kunna ta över helt […]

Ingen bild

Telepati

maj 29, 2013 admin_vett 0

Med telepati menas förmågan att få direkt mental kontakt med en annan person utan att  meddela sig med hjälp av ljud, koder, tecken eller andra […]