Buller – En allvarlig miljörisk

När man talar om miljöförstöring så kanske inte buller det första man tänker på. Men faktum är att buller är en miljöförstöring som både kostar människoliv och som också fortsätter att öka i omfattning. Omkring 800 personer beräknas dö i förtid varje år till följd av hjärt-kärlproblem som orsakas av bullerstress.

Den allvarligaste effekten med buller är sömnstörningar som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Sveriges miljökvalitetsmål säger att år 2020 ska ingen vara utsatt för långvariga bullernivåer över riktvärdet 55 decibel.  Ett högt satt mål då det finns närmare två miljoner svenskar som utsätts för bullernivåerna över riktvärdet där tre fjärdedelar av dessa är exponerade för trafikbuller över riktvärdet. Buller från spårtrafik är det näst största problemet.

Lösningen är att bygga bulleranpassat. Om man bulleranpassar redan vid planeringen av bygget behöver det inte kosta så mycket extra, men det blir ofta dyrt att bygga om redan existerande byggnader. Bullerskärmar och ljudisolerande fönster är två metoder som används. Genom att planera placeringen av husen så att alla boende har tillgång till en tyst sida kan man också begränsa problemet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.