Ingen bild

Science centers i Sverige

juli 10, 2014 admin_vett 0

I Sverige finns det ca 20 scince centers. Science centers eller vetenskapscentrum är utställningar eller experimentverkstäder där besökarna, ofta genom praktiska demonstrationer och experiment ska […]

Ingen bild

Populärvetenskap

november 2, 2008 admin_vett 0

Här har vi tänkt att disskutera komplicerade naturvetenskapliga fenomen på ett lättfattligt och intressant sätt så att alla ska få sig något till dels.