Ingen bild

Ketamin vid svår depression

januari 25, 2020 admin_vett 0

Traditionella antidepressiva läkemedel s.k. SSRI preparat bygger på den så kallade monoaminhypotesen där depression anses bero på en brist på signalsubstanser som serotonin och noradrenalin. […]