Ingen bild

Science centers i Sverige

juli 10, 2014 admin_vett 0

I Sverige finns det ca 20 scince centers. Science centers eller vetenskapscentrum är utställningar eller experimentverkstäder där besökarna, ofta genom praktiska demonstrationer och experiment ska […]