Skip to content


Minskad energianvändning med elbilar

Regeringen har som målsättning att den svenska vägtrafiken ska vara fri från fossila bränslen år 2030.

Vägtrafiken i Sverige använder varje år ca 85 TWh energi av fossilt ursprung. Av den energin är det bara en femtedel som omvandlas till rörelse, d.v.s. 17 kWh. Resten blir värme.

En elbil har en verkningsgrad på 83 procent, varvid det skulle räcka med ca 21 TWh för motsvarande transportarbete.
Importen av fossila bränslen skulle då minska med ca 80 procent och utsläppen av koldioxid skulle minska med ca 20 miljoner ton per år.

Posted in Teknik.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.